Update mei 2020

“Een moeilijke, maar mooie bouw” aldus de Hoofduitvoerder van de bouw. Een verbouwing gaat niet altijd zonder slag of stoot, maar wij doen er alles aan om ons doel te bereiken.

De ontwikkelingen van de bouw zijn niet altijd voor de buitenwereld zichtbaar, dit komt omdat de afgelopen periode het meeste werk ‘onder de grond’ heeft plaatsgevonden. Naar verwachting komt hier in juni verandering in, want dan wordt het staal voor de hoofdconstructie van het hotel geleverd. Dit betekent dat men de ontwikkelingen rondom de bouw beter kan volgen, omdat de werkzaamheden nu tevens ‘boven de grond’ gaan plaatsvinden.

Wist u dat…

  • De vide van het nieuwe hotel maar liefst 18 meter hoog wordt;
  • Er al 2,5 ton aan windblokken gebruikt is;
  • De liftschaft van het hotel gebouwd wordt en deze te zien is vanaf de weg;
  • Er zo’n 20 á 30 medewerkers (allemaal met hun eigen specialiteit) samen werken op de bouw, maar dit in eerste instantie 60 á 70 medewerkers waren;
  • Een aantal ruimtes in de kelder al compleet zijn afgerond. Zo hoeven de herenkleedkamers en toiletten enkel nog gestuukt te worden;
  • De komende weken de focus o.a. ligt op de techniek, denk hierbij aan het leggen van de kanalen.