Greenkey

Van der Valk Hotel Nuland - 's-Hertogenbosch beschikt over het internationale keurmerk 'De Green Key' (goud).

Algemeen

De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving.

De Green Key staat garant voor de vrijwillige inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt. De GREEN KEY is een middel om het duurzame imago van de onderneming naar gasten, overheden en zakenrelaties te communiceren.

Om voor de Green Key in aanmerking te komen moeten ondernemers veel maatregelen nemen met betrekking tot milieuzorg en MVO. Deze maatregelen zijn deels verplicht, deels optioneel. Green Key Nederland kent drie niveaus: Brons, Zilver en Goud.

Van der Valk Hotel Nuland - 's-Hertogenbosch

Van der Valk Hotel Nuland-'s-Hertogenbosch beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten als 1 van haar belangrijkste doelstellingen. Het beperken van milieurisico's en de beheersing van de milieubelasting zijn een primaire verantwoordelijkheid van het management en de medewerkers. 

De medewerkers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij behorende beleid van de onderneming en dit bovendien als vanzelfsprekend te beschouwen. 

Het beleid 
- Diensten te leveren die voldoen aan en inspelen op de verwachtingen van de gasten.
- De bedrijfsvoering op een dusdanige manier uit te voeren, dat het milieu wordt beschermd en dat de veiligheid en de gezondheid van haar gasten, medewerkers en leveranciers wordt gewaarborgd.