Voor een groenere toekomst

Duurzaamheid

Bij Hotel Nuland nemen we onze verantwoordelijkheid voor de planeet serieus en streven we voortdurend naar manieren om onze activiteiten zo duurzaam mogelijk te maken. We zijn er trots op dat we ons inzetten voor een groenere toekomst door middel van diverse duurzaamheidsinitiatieven. Ons engagement wordt weerspiegeld in onze toewijding aan het Green Key-programma en een reeks innovatieve maatregelen die we hebben genomen om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren.

Green Key

Een van onze belangrijkste stappen richting duurzaamheid is de implementatie van het Green Key-programma. Het Green Key-programma moedigt hotels en andere toeristische bedrijven aan om te voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria en praktijken. Dit omvat een breed scala aan milieuvriendelijke aspecten, van energie- en waterbesparing tot afvalbeheer en bewustwording van gasten.

Energie

Op het gebied van energieproductie hebben we grote stappen gezet. Momenteel sieren 440 zonnepanelen ons bijgebouw, wat een aanzienlijke hoeveelheid duurzame energie genereert. En we gaan nog een stap verder met onze plannen voor het nieuwe hotel. Op het dak van dit nieuwe gebouw zullen maar liefst 398 geavanceerde zonnepanelen worden geïnstalleerd. Dit type paneel heeft een verhoogd vermogen om zonne-energie op te wekken, wat ons in staat stelt om nog meer groene energie te produceren.

Koel- en verwarmingssystemen

Onze inzet voor duurzaamheid strekt zich ook uit tot onze verwarmings- en koelsystemen. We maken gebruik van warmtepompen en een koude- of warmteterugwinningssysteem om energie-efficiëntie te bevorderen. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in energiezuinige vaat- en spoelmachines, en al onze nieuwe keukens zijn volledig elektrisch, met inductiebak- en kookplaten.

Afval

Afval is een andere belangrijke factor in onze duurzaamheidsstrategie. We hebben een biotransformer geïntegreerd, waarmee voedselresten worden omgezet in waardevol biogas.

Energie- efficiëntie

Ook hebben we ons gebouw en onze bedrijfsvoering geoptimaliseerd met het oog op energie-efficiëntie. We maken gebruik van HR++ glas en hebben de samenwerking gezocht met Botament Deutschland. Dit bedrijf voorziet ons van duurzame lijmproducten, waarbij elke aankoop bijdraagt aan het behoud van het Botament-bos.

Domotica

We hebben slimme domotica geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat onze klimaatinstallaties niet onnodig blijven verwarmen of koelen. Bovendien hebben we materialen hergebruikt van ons oude hotel, zoals interieurstukken en tweedehands bouwmateriaal, om verspilling te verminderen.

Inkoop

Ons streven naar duurzaamheid omvat ook verantwoord bosbeheer. We gebruiken hout uit duurzaam beheerde bossen, wat bijdraagt aan het behoud van waardevolle natuurlijke hulpbronnen

Bij Hotel Nuland zijn we vastberaden om een voorbeeld te stellen van hoe de horecasector duurzaam kan opereren. Onze focus op energie-efficiëntie, afvalreductie, hergebruik en bewustwording stelt ons in staat om een positieve impact te hebben op zowel onze lokale gemeenschap als het milieu. We zijn vastbesloten om onze inspanningen voort te zetten en een groenere toekomst te creëren voor zowel onze gasten als de wereld om ons heen.