Activiteitenagenda
road-closed

Wegafsluiting weekend van 28 oktober

28 okt 2017 - 30 okt 2017

A59

Beste belanghebbende,

In opdracht van Rijkswaterstaat voert aannemer Heijmans in oktober werkzaamheden uit op de A59. Middels dit bericht informeren wij u over de locatie en aard van de werkzaamheden en de mogelijke verkeershinder als gevolg van deze werkzaamheden.

Locatie en aard werkzaamheden
Op de A59 worden asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Om deze werkzaamheden te realiseren wordt A59 gedurende een weekend afgesloten voor alle verkeer.

Afsluiting:

-        A59 van knooppunt Hintham tot aansluiting Rosmalen
-        A59 van aansluiting Nuland tot knooppunt Paalgraven
-        Toerit 51 aansluiting Nuland; verkeer vanaf Nuland richting Oss / Nijmegen / Arnhem
-        Toerit 52 aansluiting Oss; verkeer vanuit Oss richting Nijmegen / Arnhem
-        Toerit 53 aansluiting Oss-oost; verkeer vanuit Oss richting Nijmegen / Arnhem

Datum met tijdstip:
Zaterdag 28 oktober 21:00 uur tot maandag 30 oktober 06:00 uur

Omleidingsroutes
Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

Regulier onderhoud
Deze werkzaamheden vallen onder het Variabel Onderhoudscontract 2017 dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).